Banco de recursos – Entrega de Libros, Curso 2020-2021